Menu
Καλάθι

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thebookhouse.gr (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «διαδικτυακός τόπος») και την πραγματοποίηση κάθε πώλησης προϊόντων μέσω αυτού (website) από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΝΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ», με διακριτικό τίτλο «The Book House», που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 38, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129607004000, με Α.Φ.Μ. 140800363, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (εφεξής «η Επιχείρηση»). Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους παρόντες όρους πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Επιχείρηση, αποκλειόμενων ρητώς οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων.  Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου αναρτηθέντος κειμένου, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς μετά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείστε ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους των ανωτέρω κειμένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τους Όρους χρήσης και Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον υπ’ αρ. 13 όρο («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας.

 

1. Χρήση διαδικτυακού τόπου

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «χρήστης» ή «καταναλωτής») συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, την εγγραφή του ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και την υποβολή παραγγελίας ο χρήστης εγγυάται ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα κατάρτισης συμβάσεων, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς η ορθότητα και η ακρίβεια τέτοιου είδους πληροφοριών δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν ή να εξακριβωθούν από την Επιχείρηση.

Πέραν της δυνατότητας εγγραφής ως μέλους, που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο www.thebookhouse.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δύναται να περιηγείται ή να πραγματοποιεί αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ως «απλός επισκέπτης» αυτού, δεσμευόμενος ωστόσο- όπως και το εγγεγραμμένο μέλος- καθ’ ολοκληρίαν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και από οποιοδήποτε άλλο κείμενο έχει αναρτηθεί στον εν λόγω ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση παράσχει στους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου τη δυνατότητα ανάρτησης μηνυμάτων ή άλλων σχολίων, με κανέναν τρόπο δεν δεσμεύεται για τον έλεγχο ή το σύνολο του περιεχομένου τους, μη υπέχοντας ευθύνη προς τούτο.

 

1.1 Εγγραφή/ Σύνδεση χρήστη

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα εγγραφής του σε αυτό πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας του ή και σε κάθε άλλη περίπτωση απλής περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή του είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για αποστολή ενημερώσεων, συμφωνιών ή ειδοποιήσεων σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών ή τις συναφθείσες συμβάσεις πωλήσεως, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Η εν λόγω συναίνεση για την αποστολή ειδοποιήσεων είναι διάφορη και ανεξάρτητη από πιθανή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ή προωθητικών ενεργειών (για λεπτομέρειες ίδετε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υφίστανται περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις σχετικά με αυτήν. Δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν μόνον όσοι χρήστες είναι άνω των 18 ετών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και σε περίπτωση που κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό κάποιου τρίτου προσώπου, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει τον τρίτο, ως κύριο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό του από το site, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thebookhouse.gr με θέμα «Διαγραφή Λογαριασμού», το οποίο επεξεργάζεται και υλοποιείται σε άμεσο χρόνο από την Επιχείρηση. Περαιτέρω δύναται να απεγγραφεί από τη λίστα διευθύνσεων/e-mail αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thebookhouse.gr ή και να τροποποιήσει τα ήδη τηρούμενα προσωπικά του στοιχεία.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει λογαριασμό χρήστη για λόγους που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, για λόγους παροχής αναληθών προσωπικών στοιχείων, για λόγους παραβίασης των παρόντων Όρων, για λόγους αντισυμβατικής συμπεριφοράς και εν γένει για κάθε συμπεριφορά ή ενέργεια χρήστη παράνομη ή καταχρηστική.

 

1.2 Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είτε είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο είτε προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,

β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου, που να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή σε κάθε περίπτωση περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, υβριστικού, ανήθικου, χυδαίου, δυσφημιστικού,

γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το Νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (ενδεικτικά εσωτερικές ή προσωπικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας κ.α.),

δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό/ ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες ή προγράμματα ή αρχεία που σχεδιάστηκαν και προορίζονται για την πρόκληση βλάβης, διακοπής, καταστροφής ή εξοπλισμού  της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

στ) παρενόχληση τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,

ζ) συλλογή, αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών,

η) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων,

θ) παροχή αναληθών προσωπικών στοιχείων κατά τη διαδικασία εγγραφής ως χρήστης αλλά και σε κάθε άλλη συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,

ι) καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα που διακινούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης και για τα οποία δεν υπάρχει εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δε δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους χρήστες/ καταναλωτές ώστε να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει ή διορθώνει τα μεταφερόμενα από το χρήστη δεδομένα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση του διαδικτυακού τόπου συμμορφούμενος με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και να συμπληρώνει ορθά, αληθώς και με ακρίβεια το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία προστατεύονται ως απόρρητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Ο χρήστης που δεν συμμορφώθηκε με τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου κειμένου του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και δη με τις επιταγές και απαγορεύσεις αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική ζημία υποστεί ή για οποιαδήποτε εγερθεισόμενη εναντίον της αξίωση από τρίτο λόγω αναρτηθέντος, μεταδιδόμενου ή δημοσιευμένου περιεχομένου που εμπίπτει στις ανωτέρω απαγορεύσεις.

 

1.3 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, video, οπτικοακουστικού υλικού και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Επιχείρηση το σχετικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και φέρουν σήματα των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταφορά, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εμφάνιση του ανωτέρω περιεχομένου στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ολόκληρου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή τμήματος αυτού με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης.

 

1.4 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ καταναλωτή διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/ καταναλωτή, ο τελευταίος  μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των προσωπικών του πληροφοριών και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thebookhouse.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται από την Επιχείρηση και παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει. Επιπλέον, ο χρήστης/ καταναλωτής δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει στην Επιχείρηση είναι ακριβή και αληθή.

 

1.5 Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Η Επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου της www.thebookhouse.gr μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων («links»), hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό, τη διαθεσιμότητα τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα και την εν γένει λειτουργία των οιωνδήποτε αναφερόμενων συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των εκάστοτε αναφερόμενων ιστοσελίδων τρίτων ή για οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων γίνεται από και προς ιστοσελίδες τρίτων ούτε φυσικά εγγυάται για την ασφάλεια και νομιμότητα λειτουργίας των έτερων αυτών ιστοσελίδων. Η παροχή συνδέσμων («links») στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη/ καταναλωτή και κάθε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται μέσω ιστοσελίδας τρίτου σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται/ προωθείται από την Επιχείρηση, ούτε σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν. Κάθε αναφορά ή παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου δεν συνιστά υπόδειξη ή σύσταση ή προτροπή από μέρους της Επιχείρησης για επίσκεψη στην ιστοσελίδα του τρίτου ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτής ή σε κάθε περίπτωση ανάπτυξης οποιασδήποτε άλλης συναλλακτικής ή μη σχέσης με τον τρίτο. Περαιτέρω, η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, αποδέχεται ή ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, ο χρήστης/ καταναλωτής οφείλει να αποταθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραιη τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Τέλος, οιαδήποτε αναφορά υπάρξει για τρίτα πρόσωπα/ οντότητες/ τοποθεσίες ή καταστήματα που δεν σχετίζονται με την Επιχείρηση, η τελευταία δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

 

2. Παραγγελίες προϊόντων

Οι παραγγελίες του εκάστοτε χρήστη/ καταναλωτή υποβάλλονται μέσω της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebookhouse.gr. Προ της υποβολής της παραγγελίας (checkout) ο καταναλωτής λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των γενικών όρων χρήσης του ιστοτόπου και πώλησης των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών & την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την επιλογή της ανωτέρω σήμανσης ο καταναλωτής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με κατανοητό και ευκρινή τρόπο γνώση των εξής πληροφοριών: των κύριων χαρακτηριστικών του εκάστοτε προϊόντος που παρήγγειλε, της συνολικής τιμής του προϊόντος μετά του ΦΠΑ, όλων των στοιχείων δημοσιότητας και επικοινωνίας της Επιχείρησης, των τρόπων παράδοσης και των μέσων πληρωμής, της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα, των προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, διαδικασιών και προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, του κόστους επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης, των προϋποθέσεων αντικατάστασης προϊόντων,  της ύπαρξης ευθύνης της Επιχείρησης για ελαττωματικά προϊόντα ή ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων, των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, των προϋποθέσεων της ασφάλειας των συναλλαγών του, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Επιχείρηση και της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Αφ’ ης στιγμής ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η παραγγελία του καταναλωτή διά της συμπληρώσεως και αποστολής της ανωτέρω Φόρμας Παραγγελίας, η Επιχείρηση αποστέλλει στο σχετικώς δηλωθέν από τον χρήστη/ καταναλωτή e-mail, το αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα «Επιβεβαίωση παραγγελίας», στο οποίο περιλαμβάνονται η επιβεβαίωση της παραγγελίας του, το συνολικό τίμημα και η εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε κάθε δε περίπτωση η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση παραγγελίας ή σε μεταγενέστερο συμφωνημένο χρόνο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον καταναλωτή. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση καταρτισθείσα δημιουργώντας εκατέρωθεν αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη από την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος της Επιχείρησης με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί».

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσει κάθε παραγγελία του χρήστη/ καταναλωτή, σε περίπτωση δε που προκύψουν επιγενόμενοι λόγοι ή ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η διεκπεραίωση της παραγγελίας δεν μπορεί να καταστεί δυνατή, η Επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον καταναλωτή το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του επιβεβαιωτικού της παραγγελίας e-mail, με την ύπαρξη της δυνατότητας για τον καταναλωτή είτε να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο παρόμοιο είτε να ακυρώσει την παραγγελία, επιστρέφοντάς του η Επιχείρηση το τυχόν καταβληθέν τίμημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάθε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας τον καταναλωτή και επιστρέφοντάς του κάθε τυχόν καταβληθέν τίμημα.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Επιχείρησης και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων από την πλευρά του καταναλωτή. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιχείρηση η επιστροφή τους και ο καταναλωτής αρνείται να τα επιστρέψει για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, τότε η άρνησή του αυτή θεωρείται δήλωση βούλησης από την πλευρά του για αγορά των εν λόγω προϊόντων και οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

Οι τιμές των προϊόντων δύνανται να αλλάζουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Η ένδειξη «web offer» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει διαφορετική τιμή, εφόσον η αγορά του γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από αυτήν στην οποία διατίθεται στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές των προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα και εκ των υστέρων ο καταναλωτής διαπίστωσε την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι διάφορες προσφορές των προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Η ένδειξη «προσωρινά εξαντλημένο» τίθεται όταν το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, χωρίς να δύναται να εγγυηθεί μετά βεβαιότητας προς τούτο, αναλαμβάνοντας παράλληλα να ενημερώσει τους καταναλωτές για την έλλειψη κάποιου προϊόντος, χωρίς να υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη γι’ αυτό.

Η Επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προς πώληση προϊόντα της με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, είναι πιθανό οι παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα πληροφορίες να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Δεδομένης μάλιστα και της εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων, είναι δυνατό συγκεκριμένες ιδιότητες πωλούμενων προϊόντων να διαφέρουν ελαφρώς από την παρουσίασή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έναντι της πραγματικής τους υφής ή υπόστασης. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων, τα οποία προέκυψαν κατά την εισαγωγή ή ενημέρωση των πληροφοριών των προϊόντων, διατηρώντας το δικαίωμα να τροποποιήσει τυχόν λάθη ή να ενημερώσει την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εφόσον το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του καταναλωτή, έχει τη δυνατότητα να το επιστρέψει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον υπ’ αρ. 8 όρο «Επιστροφές Προϊόντων- Αποζημίωση».

Περαιτέρω, η Επιχείρηση παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διαθέσιμα προϊόντα διαδικτυακά και να τα παραλάβει από το φυσικό κατάστημα, έχοντας αποπληρώσει το τίμημα με τους ηλεκτρονικώς αναφερόμενους τρόπους στον υπ’ αρ. 4.6 όρο «Τρόποι πληρωμής». Η δυνατότητα αυτή δίνεται είτε εφόσον ο καταναλωτής έχει ήδη εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και έχει ήδη υποβάλει την παραγγελία του είτε πραγματοποίησε την παραγγελία του ως απλός επισκέπτης, ώστε να είναι εφικτό να εξακριβωθούν στο φυσικό κατάστημα τα δηλωθέντα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας).

 

3. Ακυρώσεις παραγγελιών

Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την ολοκλήρωσή της είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@thebookhouse.gr είτε τηλεφωνικά καλώντας στο +2310488618.

 

4. Παράδοση παραγγελιών

4.1 Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα δωρεάν

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής, κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει ως τόπο παραλαβής το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης «The Book House», επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 38, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, θα λάβει σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την Επιχείρηση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του. Εφόσον ο καταναλωτής δεν προσέλθει στο φυσικό κατάστημα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή των παραγγελθέντων, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από την πώληση. Για την παραλαβή της παραγγελίας και ταυτοποίησή της ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση παραγγελίας με τον κωδικό της παραγγελίας του, την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας). Μετά την παραλαβή των προϊόντων ο κίνδυνος μετακυλίεται στον καταναλωτή και ως εκ τούτου ο τελευταίος υποχρεούται να ελέγξει τα παραληφθέντα προϊόντα, καθώς με την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς και ανεπιφύλακτα τα προϊόντα της παραγγελίας του.

 

4.2 Παράδοση στον τόπο που όρισε ο καταναλωτής

Την παρούσα χρονική περίοδο η Επιχείρηση παραδίδει μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Παρακαλείται ο καταναλωτής όπως βεβαιωθεί ότι η διεύθυνση που δηλώνει και στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία είναι ορθή. Τα προϊόντα αποστέλλονται στον τόπο που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή στη Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), μετά από ενημέρωση της Επιχείρησης ότι τα παραγγελθέντα είναι έτοιμα προς αποστολή με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Η Επιχείρηση προωθεί στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να δύναται να ολοκληρωθεί η παράδοση και γενικά η εκτέλεση των παραγγελιών. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο καταναλωτής δηλώνει ότι συναινεί στη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων του στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο της παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων.

Εφόσον ο καταναλωτής δεν παραλάβει τα προϊόντα μετά τη λήψη των σχετικών ειδοποιήσεων από την εταιρία ταχυμεταφορών, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση, επιστρέφοντας το τυχόν εισπραχθέν τίμημα αλλά όχι τα έξοδα επιστροφής του, τα οποία θα βαρύνουν τον καταναλωτή.

 

4.3 Κόστος αποστολής

Το κόστος αποστολής για παραγγελίες άνω των 49,00 € είναι δωρεάν. Σε κάθε άλλη περίπτωση για όλη την Ελληνική Επικράτεια το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 3 €, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω χρέωσης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών σε δυσπρόσιτες περιοχές ή άλλων επιβαρύνσεων οι οποίες ευλόγως δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων και για τις οποίες ο καταναλωτής θα ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του, ευθύς μετά την υπόδειξη του τόπου παράδοσης.

Τυχόν λανθασμένη δήλωση διεύθυνσης αποστολής των παραγγελθέντων και συνακόλουθος λανθασμένος υπολογισμός των εξόδων αποστολής, βαρύνει αποκλειστικώς τον καταναλωτή.

 

4.4 Χρόνος παράδοσης

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τα παραγγελθέντα προϊόντα εντός 1-4 εργάσιμων ημερών, και πάντως σε διαφορετική περίπτωση όχι πέραν των 20 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στον καταναλωτή εντός 20 ημερολογιακών ημερών, ο τελευταίος έχει την επιλογή είτε να συνεχιστεί η διαδικασία της πώλησης, τάσσοντας παράταση ως προς το χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, είτε να ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας του και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος.

 

4.5 Ανωτέρα βία

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την παράβαση των παρόντων όρων (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων) που οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της και εκφεύγουν του ελέγχου της. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι περιπτώσεις απεργιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τρομοκρατικών ενεργειών, ακραίων καιρικών φαινομένων (σεισμών, πλημμυρών), πυρκαγιών, πολέμων, φυσικών καταστροφών, πανδημίας, προβλημάτων των προμηθευτών/ μεταφορών/ παραγωγής, μηχανικών βλαβών, διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικών ή νομοθετικών πράξεων και εν γένει οποιωνδήποτε περιστατικών τα οποία δεν επιτρέπουν τη σωστή εκτέλεση των παρόντων όρων και των παραγγελιών.

 

4.6 Τρόποι πληρωμής

Η Επιχείρηση δέχεται πληρωμές με αντικαταβολή/ μετρητά, με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα και με κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Η χρέωση για πληρωμή με αντικαταβολή ανέρχεται στο 2 ευρώ.

Αποδεκτές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες είναι η Visa, και η MasterCard. Για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται από τη Φόρμα Παραγγελίας για τα αντίστοιχα τραπεζικά ιδρύματα και τους αριθμούς λογαριασμών στους οποίους μπορεί να καταθέτει το τίμημα των παραγγελθέντων προϊόντων αναγράφοντας στην αιτιολογία κατάθεσης τον κωδικό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό του και στη συνέχεια, εφόσον γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος από την Επιχείρηση, η παραγγελία είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς είτε θα είναι έτοιμη προς παράδοση από το φυσικό κατάστημα. Ο καταναλωτής σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε για την αποστολή της παραγγελίας του είτε για την παραλαβή της από το φυσικό κατάστημα, αναλόγως της επιλογής του.  Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.thebookhouse.gr. Στη Φόρμα Παραγγελίας ζητείται από τον χρήστη/ καταναλωτή να συμπληρώσει τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, τον δικαιούχο και τον CCV2 της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η χρέωση της εκάστοτε κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των δηλούμενων στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο καταναλωτής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων της κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την οποιαδήποτε συναλλαγή να ανήκει στον ίδιο τον καταναλωτή. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας. Αν δεν ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση ή μη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και παρά τις ειδοποιήσεις του από την εταιρία ταχυμεταφορών, δεν προσέλθει για την παραλαβή της παραγγελίας του και ως εκ τούτου αυτή επιστρέψει πίσω στην Επιχείρηση, είναι δυνατό αν τέτοια συμπεριφορά παρατηρηθεί από την Επιχείρηση ότι συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση από τον καταναλωτή και πάντως πέραν των δύο φορών- παραγγελιών, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα σε επόμενη παραγγελία του ίδιου καταναλωτή να αξιώσει την καταβολή του αντιτίμου του παραγγελθέντος προϊόντος με όλους τους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής, αποκλειόμενης της αντικαταβολής.

Κατά την πληρωμή δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει ο καταναλωτής έκδοση είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα/ εταιρίες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρωθούν στη Φόρμα Παραγγελίας η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμα/ δραστηριότητα. Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μαζί με την παραγγελία.

Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα για την καλύτερη διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται μόνο στον αγοραστή- κάτοχο, με την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας (δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) και τη χρεωστική/ πιστωτική του κάρτα.

 

5. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης περιλαμβάνουν και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), όπως αυτός ορίζεται για το κάθε προϊόν. Επιπλέον, στην τελική Φόρμα της Παραγγελίας συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα αποστολής και λοιπές επιβαρύνσεις.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε όμως περίπτωση ο καταναλωτής θα οφείλει το τίμημα που ίσχυε κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας του και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των τιμών δεν επηρεάζει την ήδη υποβληθείσα παραγγελία. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές των προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα και ο καταναλωτής διαπίστωσε εκ των υστέρων ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή το αντίστροφο, λόγω εξειδικευμένης προσφοράς που αφορούσε το φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα αντίστοιχα.

 

6. Εγγύηση

Η Επιχείρηση δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για τα πωλούμενα προϊόντα τρίτων, ήτοι προϊόντα που δεν κατασκευάζονται, συναρμολογούνται ή δημιουργούνται από αυτήν ή για λογαριασμό της, τα οποία η Επιχείρηση απλώς μεταπωλεί. Για τα ανωτέρω προϊόντα ο καταναλωτής θα λαμβάνει εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή. Ρητώς συμφωνείται ότι η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 

7. Ασφάλεια συναλλαγών

Η Επιχείρηση αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του ζητήματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως και της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθούν όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του χρήστη/ καταναλωτή στο διαδικτυακό της τόπο. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες και άκρως εμπιστευτικές. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128/256-bit, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η πρόσβαση σε αυτές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Η Επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα του καταναλωτή και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών που εισάγονται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται χρήστης/ καταναλωτής του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

 

8. Επιστροφές προϊόντων- Αποζημίωση

8.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης εξ αποστάσεως συμβάσεων

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς αναιτιολόγητα και εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης από την επομένη της παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον έχουν αποσταλεί πίσω τα αγαθά προ της λήξης του 14ημέρου. Ο καταναλωτής δύναται να παραδώσει τα προϊόντα είτε αυτοπροσώπως στο φυσικό κατάστημα είτε να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στο φυσικό κατάστημα, στη διεύθυνση που αναγράφεται στον υπ’ αρ. 13 όρο «Επικοινωνία» των παρόντων. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή ασκείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του από το φυσικό κατάστημα ή από την παράδοσή του από την εταιρία ταχυμεταφορών, δηλαδή από τη στιγμή που απέκτησε τη φυσική κατοχή πάνω στο προϊόν. Σε περίπτωση παραγγελίας περισσότερων του ενός προϊόντων, των οποίων η αποστολή έχει γίνει τμηματικώς, η προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την παραλαβή της τελευταίας παράδοσης προϊόντων, που αποτελεί και την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια άριστη κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, και ειδικότερα το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία η οποία δεν θα πρέπει να φέρει φθορές, σκισίματα, χαραγές ή οποιεσδήποτε άλλες αλλοιώσεις, καθώς και να μην λείπουν όλα τα τυχόν περιεχόμενα έγγραφα (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων) και εξαρτήματα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να προσκομίζεται με το δέμα επιστροφής το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). Ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τη διακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον καταναλωτή και ως εκ τούτου, η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για τα έξοδα επιστροφής του, από την εταιρία ταχυμεταφορών. Τα έξοδα επιστροφής δύνανται να μην καταβάλλονται από τον καταναλωτή με ξεχωριστή πληρωμή κατά την επιστροφή των προϊόντων αλλά να αφαιρούνται, κατόπιν σχετικού συμψηφισμού, από το συνολικό προς επιστροφή στον καταναλωτή οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

 Σε περίπτωση που η επιστροφή των προϊόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και δη σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθος προϊόντος, το κόστος επιστροφής θα βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση. Για την περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η Επιχείρηση θα επιβαρυνθεί του κόστους επιστροφής τους, με την επιφύλαξη όσων τυποποιούνται στον Όρο 2 «Παραγγελίες προϊόντων» § 4 των παρόντων.

Η σχετική δήλωση υπαναχώρησης του καταναλωτή (εντός 14 ημερολογιακών ημερών) γίνεται εγγράφως με οποιοδήποτε έγγραφο διαλαμβάνει τη σχετική και σαφή δήλωση υπαναχώρησης, οποιασδήποτε μορφής κι αν είναι αυτό. Το έγγραφο της δήλωσης υπαναχώρησης αποστέλλεται είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης που αναφέρεται στον υπ’ αρ. 13 όρο «Επικοινωνία» είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης info@thebookhouse.gr, ορίζοντας ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Δήλωση Υπαναχώρησης» ή «Επιστροφή προϊόντος». Στη δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός παραγγελίας, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταναλωτή, ώστε να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της Επιχείρησης με τον καταναλωτή.

Η Επιχείρηση, αφότου λάβει γνώση μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τη βούληση υπαναχώρησης του καταναλωτή, υποχρεούται να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της σχετικής δήλωσης και να αποδώσει στον καταναλωτή το τυχόν καταβληθέν τίμημα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτής. Ωστόσο, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή το σχετικό αποδεικτικό επιστροφής τους από τον καταναλωτή.

Στην περίπτωση χρέωσης του καταναλωτή μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας, η Επιχείρηση εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα, ώστε να διενεργήσει κάθε απαραίτητη ενέργεια, χωρίς να φέρει ουδεμία άλλη ευθύνη για το χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, ο οποίος αφορά τη σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του οικείου τραπεζικού ιδρύματος. Ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα για την επιστροφή χρημάτων στον καταναλωτή, σε περίπτωση πληρωμής του με κατάθεση στον λογαριασμό της Επιχείρησης, θα υπολογιστούν και θα βαρύνουν αμφότερα τα μέρη εξ ημισείας.

Προϊόν το οποίο πωλήθηκε με επιπλέον δώρο, θα επιστραφεί σε περίπτωση υπαναχώρησης μαζί με το επιπλέον δώρο, ειδάλλως η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο από την Επιχείρηση οφειλόμενο τίμημα.

 

8.2 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή δεν εφαρμόζεται στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα και η παραλαβή τους έγινε από αυτό, συνεπώς δεν θεωρείται πώληση καταρτισθείσα από απόσταση.

β) σε περίπτωση προμήθειας αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

 

8.3 Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων/ εσφαλμένων παραγγελιών

Άπαντα τα προς πώληση προϊόντα της Επιχείρησης καλύπτονται από την εγγύηση που χορηγείται από τους προμηθευτές/ κατασκευαστές των προϊόντων για την έλλειψη πραγματικών ελαττωμάτων ή συνομολογημένων ιδιοτήτων τους. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής λάβει ελαττωματικό προϊόν δικαιούται να ενημερώσει προς τούτο την Επιχείρηση και διαζευκτικώς είτε να απαιτήσει χωρίς περαιτέρω επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ομοειδές, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να ζητήσει μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Με την επιλογή του καταναλωτή για αντικατάσταση του προϊόντος, η Επιχείρηση θα προβεί στην αντικατάστασή του σε εύλογο χρόνο. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον καταναλωτή, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς για την προηγούμενη της αντικατάστασης διάγνωσή του περί της ελαττωματικότητας ή μη αυτού.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής λάβει εξ’ ολοκλήρου εσφαλμένη παραγγελία ή μέρος της παραγγελίας αντιστοιχεί σε μη παραγγελθέντα προϊόντα οφείλει να ενημερώσει σχετικώς την Επιχείρηση και να προβεί στην άμεση επιστροφή τους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Άλλως, σε περίπτωση που ζητηθούν από την Επιχείρηση και μετά το πέρας 15 ημερολογιακών ημερών από την ανεπιφύλακτη παραλαβή των εσφαλμένως απεσταλθέντων προϊόντων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την σύμβαση πώλησης και γι’ αυτά τα προϊόντα και συνακόλουθα οφείλει το αντίτιμο της αξίας τους, όπως ρητώς προβλέπεται και στον υπ’ αρ. 2 Όρο «Παραγγελίες προϊόντων» των παρόντων.

 

8.4 Αλλαγές προϊόντων

Επιτρέπονται οι αλλαγές προϊόντων, εφόσον πραγματοποιηθούν αυστηρώς εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους. Σε περιόδους εκπτώσεων και λόγω της μικρής χρονικής τους διάρκειας, οι εν λόγω αλλαγές θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον πραγματοποιούνται εντός 7 ημερών από την παραλαβή τους.

Το κόστος για την αλλαγή ανέρχεται στο ποσό των 3 ευρώ για όλη την Ελλάδα, τα οποία επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Πέραν των προδιαληφθέντων, για να γίνει οποιαδήποτε επιστροφή δεκτή θα πρέπει το προϊόν να επιστρέφεται στην ίδια άριστη κατάσταση, στην οποία παρελήφθη, και ειδικότερα να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην φέρει φθορές, σκισίματα, χαραγές ή οποιεσδήποτε άλλες αλλοιώσεις, καθώς και να μην λείπουν όλα τα τυχόν περιεχόμενα έγγραφα (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων) και εξαρτήματα της αρχικής συσκευασίας.

 

9. Ευθύνη 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.thebookhouse.gr δύναται με δική του ευθύνη να κάνει χρήση του ιστοτόπου σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εισοδήματος ή για οποιαδήποτε εν γένει απώλεια ή ζημία κάθε είδους, η οποία προκλήθηκε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και η οποία προκλήθηκε από αιτία απορρέουσα από τη χρήση ή τη λειτουργία του ανωτέρω ιστοτόπου. Περαιτέρω, η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/ καταναλωτή, καθ’ ότι η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στα δηλούμενα από τον χρήστη/ καταναλωτή στοιχεία. Η ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών/ καταναλωτών είναι πρωταρχικής σημασίας για την Επιχείρηση, η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα (ιδ. όρο υπ’ αρ. 7 «Ασφάλεια συναλλαγών»),  χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί πλήρη εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα ή προβλήματα κατά τη λειτουργία του ως άνω διαδικτυακού τόπου.

Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή του χρήστη/ καταναλωτή από ιούς και γενικά κακόβουλο λογισμικό ή πρόγραμμα spyware κατά την περιήγηση ή χρήση του ιστοτόπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της πληροφορικής του τεχνολογίας και ιδίως για τη χρήση δικού του λογισμικού προστασίας από ιούς.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε συνακόλουθη υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκύψει από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας ή από την καθυστέρηση αυτής. Τέλος, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών απροφασίστως κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Επιπλέον, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thebookhouse.gr θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους, ως και κάθε συναφούς με αυτούς κειμένου, και αναγνωρίζει ότι η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

 

10. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, απορρέουσα από τη συναλλαγή της Επιχείρησης με τον καταναλωτή, και η οποία δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, υφίσταται η δυνατότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, μετά των τυχόν τροποποιήσεών της, να απευθυνθεί στους αρμόδιους για τις καταναλωτικές διαφορές φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), όπως είναι καταχωρημένοι στο ειδικό μητρώο φορέων ΕΕΔ.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην συμφωνήσει στην υπαγωγή σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς ή να αποσυρθεί από τη διαδικασία ΕΕΔ σε οποιοδήποτε στάδιό της ή ακόμη να μην συμφωνήσει με την προτεινόμενη λύση. Σε κάθε δε περίπτωση η συμμετοχή στη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών δεν αποκλείει τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των απαιτήσεών της.

 

11. Τροποποίηση όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών οποτεδήποτε. Κάθε τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Εν σχέσει με τις παραγγελίες των καταναλωτών, αυτές θα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Αποτελεί υποχρέωση των χρηστών/ καταναλωτών να ελέγχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών, ως και κάθε άλλου αναρτηθέντος κειμένου, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας ή εν γένει συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. Η χρήση της ιστοσελίδας της Επιχείρησης μετά από κάθε τροποποίηση των ανωτέρω Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς κειμένου της ιστοσελίδας στο οποίο παραπέμπουν) θεωρείται ως αποδοχή των αντίστοιχων τροποποιήσεων.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν συνεπιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εδάφιο των παρόντων Όρων (ή κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι παρόντες παραπέμπουν) κριθεί άκυρο με απόφαση Δικαστηρίου, ρητώς συμφωνείται ότι δεν θίγει το κύρος και την ισχύ των λοιπών όρων του παρόντος κειμένου. Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κάθε αντισυμβαλλόμενος της Επιχείρησης δεν δικαιούται να προβεί σε εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών του. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται σιωπηρή παραίτησή της από αυτά.

 

12. Ισχύον δίκαιο- Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης και την προστασία των καταναλωτών.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει αφορώσα τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του καταναλωτή, αρμόδια κατά τόπον και καθ’ ύλην ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

13. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με την Επιχείρηση ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.thebookhouse.gr, οι καταναλωτές δύνανται να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα, στην ενότητα «Επικοινωνία», ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thebookhouse.gr  ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Επιχείρηση στο +2310488618 ή ταχυδρομικώς  στην ταχυδρομική διεύθυνση Μανίκα Λαμπρινή, Εθνικής Αντιστάσεως 38, Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία. Πολιτική Απορρήτου